FAQ

Prodej – Často kladené dotazy

Zatím zde žádné nejsou

Zatím zde žádné nejsou

Půjčovna – Často kladené dotazy

INFORMACE O PLATBĚ ZA OBJEDNÁVKU

INFORMACE O PLATBĚ ZA OBJEDNÁVKU

Celková částka za objednávku se skládá vždy ze tří položek: Nájemného, Servisní poplatek, Kauce.
Pokud je objednávka vytvářena více než 30 dní před dnem počátku nájmu, tak stačí uhradit do 3 pracovních dní minimálně 50% z položky Nájemného. Zbývající část položky Nájemného, Servisní poplatek, Kauce se hradí do 30 dnů před dnem počátku nájmu. Pokud by si klient přál částku poslat najednou samozřejmě může.
Pokud je objednávka vytvářena méně než 30 dnů před dnem počátku nájmu, tak se hradí celá částka za objednávku do 3 pracovních dní.
Platby se hradí na bankovní účet půjčovny 292319450/0300.
Variabilní symbol platby je Číslo objednávky.
Číslo objednávky spolu s rekapitulací jak zaplatit atd. přijde po objednání na email uvedený při vytváření objednávky.

Pokud nájemce neuhradí některou z předepsaných částek včas, je pronajímatel oprávněn od uzavřené nájemní smlouvy odstoupit a nájemce je v takovém případě dále povinen uhradit pronajímateli storno poplatky v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami.

Odkaz na Všeobecné obchodní podmínky půjčovny.

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ VOZU

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ VOZU

Obytný vůz je pojištěn u pojišťovny Kooperativa a.s., parametry pojištění jsou:
Povinné ručení (Limit 100mil.Kč při újmě na zdraví nebo usmrcení a limit 100mil.Kč při škodě na věci nebo ušlém zisku) VPP R-630/14,
Havarijní pojištění (Spoluúčast 10% minimálně však 10000Kč) VPP H-350/14,
Pojištění čelního skla (Limit 15000Kč bez spoluúčasti) VPP H-350/14 ZPP H-364/14,
Pojištění asistenčních služeb (Kooperativa Asistenční program 44;50;40) VPP H-350/14 ZPP H-390/21.

Odkaz na Pojistné podmínky pojišťovny.

INFORMACE O VYZVEDNUTÍ A VRÁCENÍ VOZU

INFORMACE O VYZVEDNUTÍ A VRÁCENÍ VOZU

Vyzvednutí vozu je první den nájmu mezi 14:00-16:00.
V případě přikoupení příplatku “Dřívější vyzvednutí vozu” je vyzvednutí vozu první den nájmu od 10:00.

Vrácení vozu je poslední den nájmu do 11:00.
V případě přikoupení příplatku “Pozdější vrácení vozu” je vrácení vozu poslední den nájmu do 16:00.

Vyzvednutí a vracení vozu probíhá na adrese naší provozovny “Staré náměstí 1079/11A Praha 16100” a jen v pracovních dnech, sobota a neděle nejde v kalendáři vybrat jako první a poslední den nájmu.
Vůz se předává zvenku i zevnitř čistý, tak se také vrací. Vůz se předává s plnou nádrží nafty a adblue, tak se také vrací. Případné pokuty například za vrácený špinavý vůz atd. naleznete ve všeobecných podmínkách.

Odkaz na Všeobecné obchodní podmínky půjčovny.

INFORMACE O KONTROLE VOZU PŘED A PO ZAPŮJČENÍ

INFORMACE O KONTROLE VOZU PŘED A PO ZAPŮJČENÍ

Před předáním vozu se vůz zvenku a uvnitř celý zkontroluje a nafotí (cca 500fotografií 1hod). V den předání se vůz předává cca hodinu, nejdříve se projde celý zvenku a poté uvnitř. Poté se podepisují tři dokumenty (Předávací protokol, Seznam vybavení vozu, Seznámení s obsluhou vozu). Do předávacího protokolu se vypisují všechny osoby které budou fyzicky ve voze a u osob kteří vůz chtějí řídit se zapíší čísla dokladů (řidičský průkaz, občanský průkaz nebo pas).

Při vracení vozu se zase podepisují tři dokumenty jako při předání vozu (Předávací protokol, Seznam vybavení vozu, Seznámení s obsluhou vozu). Do těchto dokumentů se zapíše datum a čas vrácení vozu, stav km, stav pohonných hmot. Poté klient může odejít z areálu nebo může vyčkat v areálu než se vůz zase nafotí a poté zkontroluje zvenku a uvnitř (cca 500fotografií 1hod).

Pokud se na voze nenajde žádná vada, tak se vytváří finální doklad faktura kde je kauce zapsaná minusem, tento doklad ve formátu pdf se odesílá klientovi emailem a zadává se platba kauce do banky k autorizaci. Kauce se vždy vrací na bankovní účet ze kterého k nám peníze přišli.

Pokud se na voze najde vada, tak se porovná s fotografií před předáním vozu. Pokud se zjistí že byl vůz poničen během zapůjčení, tak se kontaktuje klient písemně či telefonicky. Poté se musí počkat na zjištění ceny poškozeného dílu/práce/atd.. Zde jsou nejčastější cca tři varianty. Pokud je vada z vnitřní části což se nedává na pojišťovnu, tak se po zjištění ceny dílu/práce/atd. tato částka odečítá z kauce. Pokud je vada z vnější části kterou bere pojišťovna jako vůz, tak pokud je vada pod 10 tisíc korun českých což je minimální spoluúčast tak se to na pojišťovnu nedává, pokud je vada nad minimální spoluúčast tak se to předává pojišťovně a klient musí být s námi součiny při řešení pojistné události.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ZAPŮJČENÍ VOZU

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ZAPŮJČENÍ VOZU

Minimální věk 21 let.
Řidičské oprávnění skupiny B staré alespoň 3 roky.
Minimální doba pronájmu jsou 3 dny ve vedlejší sezóně Sezóna B, 7 dní v hlavní sezóně Sezóna A, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Před předáním vozu je nutné mít zaplacenou celou objednávku za zapůjčení vozu, nájemné včetně případných příplatků servisní poplatek a kauci.
Při předávání obytného vozu se předkládají dva platné doklady, řidičský průkaz a občanský průkaz nebo pas.

Zákaz kouření – Ve voze je přísný zákaz kouření.
Zákaz zvířat – S ohledem na možné alergie dalších nájemců, je v obytném voze zakázán pobyt domácích mazlíčků – kočky, psi, apod.

Odkaz na Všeobecné obchodní podmínky půjčovny.

JAK ZRUŠIT REZERVACI VOZU

JAK ZRUŠIT REZERVACI VOZU

Pokud nájemce potřebuje zrušit rezervaci, musí nás kontaktovat elektronickou poštou na emailovou adresu pujcovna@karavantravel.cz.

Nájemce je oprávněn jednostranně zrušit sjednanou smlouvu pouze v případě, že uhradí pronajímateli následující storno poplatky:
při zrušení 60 a více dnů přede dnem počátku nájmu = 20% z celkového sjednaného nájemného
při zrušení 30 a více dnů přede dnem počátku nájmu = 50% z celkového sjednaného nájemného
při zrušení 15 a více dnů dnem počátku nájmu = 80% z celkového sjednaného nájemného
při zrušení 14 a méně dnů přede dnem počátku nájmu = 100% z celkového sjednaného nájemného

Odkaz na Všeobecné obchodní podmínky půjčovny.

CO DĚLAT PŘI PORUŠE NEBO NEHODĚ VOZU

CO DĚLAT PŘI PORUŠE NEBO NEHODĚ VOZU

Porucha – V případě poruchy je nájemce povinen telefonicky kontaktovat pronajímatele v co nejkratší době a taktéž písemně na emailovou adresu pujcovna@karavantravel.cz. Pro tento případ je sjednána asistenční služba, nájemce je oprávněn kontaktovat asistenční službu, u které je vozidlo pojištěno, číslo naleznete na zelené kartě v dokladech od vozidla.

Nehoda – V případě nehody, odcizení, vniknutí třetí osobou do vozidla, nebo živelné nehody, je nájemce povinen kontaktovat telefonicky pronajímatele v co nejkratší době a taktéž písemně na emailovou adresu pujcovna@karavantravel.cz, dále je povinen informovat policii. V tomto případě je nutné toto doložit policejní zprávou.

Odkaz na Všeobecné obchodní podmínky půjčovny.
Odkaz na Pojistné podmínky pojišťovny.

Servis – Často kladené dotazy

Zatím zde žádné nejsou

Zatím zde žádné nejsou